ข่าวการศึกษา

ศธ.เร่งจัดทำร่างกม.ก่อนรธน.มีผลบังคับใช้

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ทุกกระทรวงจัดทำกฎหมายต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งในส่วนของ ศธ.จะเร่งดำเนินการยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. โดยจะนำทั้งข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ ศธ. มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ตุ๊กตา และเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขึ้นหลังรัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้ภายใน 60 วัน จะนำตุ๊กตาที่ทำไว้ให้คณะกรรมการอิสระพิจารณาทันที เพื่อให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯประกาศใช้ได้ทันภายในปี 2560 ตามเงื่อนเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นภายใน 6 เดือนจะต้องเร่งจัดทำร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ…. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตามลำดับ

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังเร่งจัดทำยุทธศาสตร์ของ ศธ.ในระยะ 20 ปีที่จะเสนอให้นายกฯพิจารณาวันที่ 15 พฤศจิกายน รวมทั้งแผนการทำงานในปี 2560 แผนยุทธศาสตร์ของ ศธ. ในระยะ 20 ปี ซึ่งจะกำหนดแผนการทำงานเป็นระยะทุก 5 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน ก่อนเสนอที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา