ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

172

p72702561924

p81529891924

p34321691924
ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=