ประกาศกระทรวง...

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  2716
  0

  p41988451933

  p32937661934
  ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  - แสดงความคิดเห็น -