แชนแนล RSUClub ได้มีการเผยแพร่ คลิปวีดีโอที่มีชื่อว่า เราอาจยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุด แต่…

โดยเนื้อหาในคลิปเป็นการแนะนำวิธีทำความดีแบบง่ายๆ เพื่อเดินตามรอยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ในหลวง รัชกาลที่ 9”  โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเย็น ซึ่งการทำความดีในรูปแบบต่างๆ นั้น สามารถทำได้ทันทีเพราะไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัวเรา

ทั้งนี้ ข้อความใต้คลิปบรรยายระบุว่า อยากทำดีเพื่อพ่อ ต้องทำอย่างไร? ไม่อยากแค่ต้องเริ่ม “เปลี่ยน” เราเปลี่ยน ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เพื่อตัวเรา เพื่อพ่อหลวง เพื่อประเทศชาติ

ขอบคุณคลิป :  RSUClub

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=