ข่าวการศึกษา

(ร่าง)รูปแบบข้อสอบ O-net ภาษาไทยป.6 แบบอัตนัย

สทศ. ได้เผยแพร่ (ร่าง) ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ในเว็บไซต์เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ศึกษา ก่อนจะทำการทดสอบจริง คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการให้ความรู้แก่เด็กๆได้ ที่นี่

ตารางสอบ-ป6

ที่มา : สทศ.

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา