ข่าวการศึกษา

วธ.เตรียมความพร้อมสร้างพระเมรุมาศ

กระทรวงวัฒนธรรมมอบกรมศิลปากร ซักซ้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เตรียมการด้านศิลปกรรมไทย และรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุมาศ
เมื่อวันที่่ 18 ต.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร เตรียมพร้อมซักซ้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ และ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเตรียมการด้านศิลปกรรมไทย และรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุมาศ รวมทั้งการบูรณะราชรถ ราชยาน เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ และองค์ประกอบประดับพระเมรุมาศ โดยให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) ไปเตรียมความพร้อมไว้เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม วธ.ยังได้ดำเนินงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพ ทั้งการจดบันทึกจดหมายเหตุ การจัดทำหนังสือต่างๆ โดยจะเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามความเหมาะสมด้วย

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา