ด่วนที่สุด คัดเลือกนักศึกษาทุนครูท้องถิ่นปี2559 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ภายใน 24 ตุลาคม 2559

2852

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (แจ้ง กศจ.ทุกจังหวัด)

1

file11476843479-page-001file11476843479-page-002file11476843479-page-003file11476843479-page-004file11476843479-page-005file11476843479-page-006file11476843479-page-007file11476843479-page-008

ลิ้งค์ไฟล์ : http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11476843479.pdf

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=