สื่อการสอน

เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ “365 พระราชกรณียกิจ”

วธ.เปิดดาวน์โหลดฟรีภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง

กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

         รวบรวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจในอดีต ระหว่างปี 2503-2523 โดยเปิดให้สื่อมวลชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ สามารถชมและดาวน์โหลดภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน สอบถามได้ที่หอภาพยนตร์ โทร. 02 4822013-14 ต่อ 111 หรือ 081-425-5289

เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ"

เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ" เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ" เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ"

        ประชาชนผู้สนใจสามารถชมและดาวน์โหลด ภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ ในอดีต ได้ที่

http://www.youtube.com/playlist?list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P

     ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2515 ณ ที่นั่งอนันตสมาคม  https://youtu.be/cOrR2Zyfc7k

       ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่นายลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยา ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2516 https://www.youtube.com/watch?v=1-U4ZEKUuI&list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P&index=40

        เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสเปิดโรงละครแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

ที่มา : คมชัดลึก

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา