ข่าวการศึกษา

จัดลอยกระทงได้แต่งดรื่นเริง

วธ.ดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เป็นจดหมายเหตุฉบับราชการและ จดหมายเหตุฉบับประชาชน พร้อมออกหนังสือเวียนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศจัดงานวันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี แต่งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท
วันนี้(17 ต.ค.)นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้มอบหมายให้สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ดำเนินการจดบันทึกเหตุการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ โรงพยาบาลศิริราช ไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ โดยจะใช้แนวทางการดำเนินงานจากการจัดทำจดหมายเหตุของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ มาใช้ดำเนินการ ซึ่ง สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการบันทึกทั้งภาพนิ่ง และภาพวีดิโอทุกๆวันต่อเนื่องแล้ว

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุนั้น แบ่งเป็น2ส่วน คือ จดหมายเหตุฉบับราชการ จะเน้นการบันทึกเหตุการณ์ประกอบภาพ และ จดหมายเหตุฉบับประชาชน เน้นรูปภาพเป็นหลัก โดยวธ.จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการคัดเลือกภาพ โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ได้แก่ นายยรรยงค์ โอฬาระชิน และ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร มาเป็นที่ปรึกษาคัดเลือกภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม การบันทึกหนังสือจดหมายเหตุ จะรวบรวมภาพจากสื่อทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนคนไทย โดยจะประสานกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและคัดกรองภาพที่ประชาชนทั่วโลกได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ก่อนที่จะนำมาใช้ประกอบในจดหมายเหตุ

นายวีระ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงในปีนี้ วธ. ได้ออกหนังสือเวียนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี โดยจัดกิจกรรมให้มีเนื้อหาสาระ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แต่ให้งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท ทั้งการจัดมหรสพ และการจุดพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ เป็นต้น…

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา