ข่าวการศึกษา

แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตภาคบังคับ)

2016-10-07-09-11-52-page-001ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือ ศธ 04006/ว392  

บัญชีรายละเอียด กิจกรรมประถม

บัญชีรายละเอียด กิจกรรม ม.ต้น

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้้นพื้นฐาน 7 ต.ค.2559

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา