มาแล้วงบรายหัวภาคเรียนที่2/59 (งบ70%)

5727
งบรายหัว 2/2559

มาแล้วงบรายหัวภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 หรืองบ 70% ประจำปีงบประมาณ 60 โดยหนังสือได้เผยแพร่โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)

1. หนังสือนำ
2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก
3. บัญชีจัดสรร ราย สพท.
4. บัญชีจัดสรร สฟป.กระบี่ – สพป.พิจิตร เขต 2
5. บัญชีจัดสรร สฟป.พิษณุโลก เขต 1 – สพม.เขต 42

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=