วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017
หน้าแรก โปรแกรม Imac Finger Math ฝึกเรียนจินตคณิต ด้วยตนเอง สร้าง พัฒนาการเด็ก จินตคณิต

จินตคณิต

จินตคณิต

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-