ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.พังงา ครั้ง 1/2559

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยพังงา

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=