ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.เลย ครั้ง 1/2559

ให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมเทพบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยเลย

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=