ข่าวการศึกษา

บูรณาการแผนใช้วัฒนธรรมเพิ่มรายได้ประชาชน

วธ. เดินหน้าทำแผนใช้มิติวัฒนธรรมต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนทุกพื้นที่ ย้ำต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก พร้อมเร่ง สวจ.ส่งรายชื่อต้นไม้ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ
วันนี้ (14ก.ย.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ตนได้แจ้งให้ผู้บริหาร วธ.รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของวธ.นั้น แม้ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาจะมีการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายแล้ว แต่การดำเนินงานในปีงบประมาณ2560ตนได้ย้ำเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้สำรวจข้อมูล และจัดทำแผนการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือต่อยอดในการสร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างสมดุล นำไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงเน้นการเปิดพื้นที่การแสดงและนำผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ศิลปินดารา และศิลปินพื้นบ้านมาจัดจำหน่วย เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

” นอกจ่ากนี้ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันจัดทำปฏิทินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกทุกด้าน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ การลงนามความร่วมมือ การเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ การเข้าร่วมงานเทศกาลในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ เป็นต้น ” รมว.วธ. กล่าว

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการสำรวจต้นไม้ทรงคุณค่าของชาติ และต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประกาศรายชื่อต้นไม้ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ ตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเบื้องต้นมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)11แห่ง ได้ส่งข้อมูลมาแล้ว อาทิ จังหวัดสงขลา คือ ต้นสะเดาเทียมยักษ์ จังหวัดตาก คือ ต้นกระบากใหญ่ จังหวัดพิจิตร คือ ต้นกากระทิง จังหวัดหนองคาย คือ ต้นตะเคียนทองคู่ เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดให้ สวจ.ที่เหลือส่งข้อมูลมาให้โดยเร็ว เพื่อนำมาจัดทำฐานเป็นข้อมูลและหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป….

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา