ข่าวการศึกษา

องค์การค้าฯ เร่งจัดพิมพ์ตำราเรียน ตั้งเป้าถึงมือเด็กก่อนเปิดภาคเรียน

12 ก.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงการจัดส่งหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2560 ว่า ตนได้มอบนโยบายให้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จัดส่งหนังสือแบบเรียนให้ถึงมือเด็กก่อนเปิดภาคเรียน หลังจากที่ปีการศึกษา 2559 สามารถทำได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้แทบจะไม่มีการร้องเรียนว่า เปิดเทอมแล้วเด็กยังไม่มีหนังสือเรียน แสดงให้เห็นว่า องค์การค้าฯสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการเรื่องการจัดส่งหนังสือได้ ดังนั้น สำหรับปีการศึกษาหน้า ตนจึงย้ำไปอีกว่าจะต้องจัดส่งหนังสือเรียนให้ถึงมือเด็กเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งทางองค์กรการค้าฯก็รับนโยบายว่าจะพยายามจัดส่งให้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้น หากองค์การค้าสามารถส่งหนังสือถึงมือเด็กได้ก่อนปิดเทอม ตนก็ถือว่าเป็นกำไร เพราะเด็กจะได้มีเวลาอ่านหนังสือก่อนเปิดภาคเรียน

ด้านนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีนี้มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการส่งหนังสือล่าช้าน้อยมาก เพราะมีการปรับระบบการจัดส่งโดยใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยและบริษัทเอกชนมาช่วยกระจายหนังสือ จึงทำให้สามารถส่งได้ด้วยความรวดเร็ว สำหรับปีการศึกษาหน้าก็จะพยายามส่งให้ได้ก่อนปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กได้นำหนังสือไปอ่านก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้องค์กรการค้าฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ซึ่งมศว.ได้ช่วยทำให้ฟรี เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงตำราเรียนได้มากขึ้น

“ถ้าส่งหนังสือได้ก่อนปิดเทอม นอกจากครูจะได้มีเวลาเตรียมการสอนแล้ว เด็กก็จะได้มีหนังสืออ่านช่วงปิดเทอม หากทำให้เด็กร้อยละ 10 ได้อ่านก่อนเปิดเทอมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เพราะจะทำให้ผลการเรียนของเด็กดีขึ้นด้วย ซึ่งผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาด้วย” นายธเนศพลกล่าว

ขณะที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) รักษาการผอ.องค์การค้า ของสกสค. กล่าวว่า เพื่อให้สถานศึกษาทั้งประเทศได้มีความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา ทางองค์การค้าฯตึงเตรียมจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน ซึ่งเดิมองค์การค้าจะมีนโยบายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี แต่ปีนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพื่อให้เสร็จทันก่อนปิดภาคเรียน

ดร.สุเทพ กล่าวถึงกรณีงบอุดหนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ได้มีนโยบายให้จัดสรรเงินไปยังโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ดังนั้น องค์การค้าก็ต้องรีบจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม นี้เช่นกัน และพร้อมที่จะส่งหนังสือให้โรงเรียนภายในเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหรือศึกษาหนังสือก่อน และครูก็จะได้เตรียมการเรียนการสอนได้ด้วย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา

ที่มา : แนวหน้า

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา