ข่าวการศึกษา

“กำจร”ย้ำคนไทยอ่านออกอย่างเดียวไม่พอแล้ว

ปลัด ศธ.ย้ำคนไทยต้องเห็นความสำคัญของการอ่าน ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้าง กระตุ้นเด็กอ่านแล้วต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพสื่อเท็จโดยไม่รู้ตัว

วันที่ 8 ก.ย. 59 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษเนื่องจากครบรอบ 50 ปี ของการเฉลิมฉลอง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ตามประกาศขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่พยายามผลักดันการรู้หนังสือให้เป็นวาระแห่งโลก ขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรโลกให้หมดไป ซึ่งในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลได้มีความพยายามส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้คนในชาติตระหนักว่า การรู้หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“การรู้หนังสือในปัจจุบัน เพียงแค่การอ่านออกเขียนได้อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เพราะยังอาจตกเป็นเหยื่อของการเสพสื่ออย่างไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและสร้างปัญหาในสังคม ถึงแม้การอ่านจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นก็ตาม แต่ต่อไปนอกจากอ่านออกเขียนได้แล้วต้องมีความเข้าใจและรู้เรื่องสารสนเทศด้วย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเมื่ออ่านแล้วจะต้องทำความเข้าใจ เพราะการทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านนั้นจะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ เพราะฉะนั้นหากทำได้จะส่งผลให้เด็กรู้เท่าทันเรื่องของโซเชียลมีเดียว่า อะไรเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ และมีวิจารณญาณในการใช้สื่อที่ดีขึ้น”ปลัด ศธ.กล่าว

ด้านนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า ในการร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือปีนี้ สำนักงาน กศน.ได้จัดให้มีการปล่อยคาราวานหนังสือบริจาคตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) จำนวน 7,241,000 เล่ม ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มีโอกาสอ่านหนังสืออย่างทั่วถึง…

ที่มา : เดลินิวส์

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา