หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน คู่มือการสอนก...

  คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

  1593
  0

  คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต ที่จัดทำขึ้นโดย สสส. ที่เริ่มใช้กับโรงเรียนนำร่อง 40 โรงเรียน โดยบูรณาการกิจกรรมที่สร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คุณครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้อย่างดี มีตั้งแต่คู่มือการอบรมครู  คู่มือสอนลูกเสือสำรอง  สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ โดยหนังสือจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ทำให้ไม่ต้องปริ้นแผนหลายเล่ม น่าสนใจใช่มั้ยครับ งั้นไปดูรูปภาพประกอบกันเลย

  1
  ลิ้งค์ดาวน์โหลด : http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/khuumuuefuekbrmkaarcchadkicchkrrmluukesuuethiiennthaksachiiwit_0.pdf2
  ลิ้งค์ดาวน์โหลด : http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/khuumuuekaarcchadkicchkrrmluukesuuesamrngthiiennthaksachiiwit.pdf3ลิ้งค์ดาวน์โหลด : http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/khuumuuekaarcchadkicchkrrmluukesuuesaamaythiiennthaksachiiwit.pdf
  22
  ลิ้งค์ดาวน์โหลด : http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/khuumuuekaarcchadkicchkrrmluukesuuesaamayrunaihythiiennthaksachiiwit.pdf

  ที่มา : สสส.

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-