วันพุธที่ 18 มกราคม 2017
หน้าแรก ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561″เคลียริ่งเฮาส์” สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย…? NjpUs24nCQKx5e1EyjEdcAKzZhgDqP4WRibrhtgaoM1

NjpUs24nCQKx5e1EyjEdcAKzZhgDqP4WRibrhtgaoM1

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-