ข่าวการศึกษา

คัดเลือกเพื่อรอประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ 53 ราย

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/40 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/40 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น ในส่วนของสายงานการสอน และสายบริหารสถานศึกษา จะเพิ่มเติมรายชื่อให้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อยู่ระหว่างจัดไฟล์สแกนที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ

1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/40 ลว 31 สิงหาคม 2559
2. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ 53 ราย

ที่มา : สพร.

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา