ข่าวการศึกษา

นายกฯ พูดถึงการศึกษา ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 26 สิงหาคม 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 20.15 น.

ตอนนี้จะตัดเอาเฉพาะประเด็นที่นายกพูดถึงการศึกษามาให้อ่าน สำหรับท่านที่ไม่ได้ฟัง นะครับ ส่วนที่ใครอยากจะอ่านเต็มๆ เชิญได้ที่นี่ครับ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 26 สิงหาคม 2559

ในเรื่องของการสร้างชาติ ต้องคิดว่าเราเริ่มจาก”การสร้างคน” นะครับเราเริ่มจากการสร้างคนที่ไม่พร้อม ไม่ได้ ชาติ กับ คน ต้องแข็งแรงไปด้วยกัน และแผ่นดินเราถึงจะแข็งแรง เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง การศึกษาเป็นปัจจัยหลัก ที่สำคัญที่สุด 2 ปีที่ผ่านมานั้นแก้ทุกเรื่อง ปัญหาการศึกษา มีการทำงานที่ผิดเพี้ยน ไม่สอดคล้อง ไม่บูรณาการไม่เกื้อกูล ภายในระบบการศึกษา ก็ผมไม่ว่าใครบกพร่อง อยากให้ทุกคนปรับตัว และฟังในสิ่งที่ผมสำรวจมาแล้วเนี่ย มันบกพร่องอะไรบ้าง เช่น ผู้เรียนขาดทักษะในการทำงาน  ผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการภาคการผลิตของประเทศ  ไม่รองรับโลกในตวรรษที่ 21 ไทยแลนต์ 4.0 เนี่ยนะ ไม่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  ไม่เสริมสร้าง
นวัตกรรม หรือค่านิยมที่มุ่งเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ แล้วไม่มีงานทำ ทำให้เกิดการเสียสมดุลด้านแรงงาน, ขาดแรงขับเคลื่อนประเทศ เหล่านี้ เป็นต้น

ที่ผ่านมานั้น หลายสิบปีมาแล้ว การพัฒนาคน ทำได้ช้า ปัจจุบัน รัฐบาลนี้เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา” ใน 3 มิติ คือ
(1) โครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณ
(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ปัญหาครูเกิน-ครูขาดอัตรา ครูสอนไม่ตรงสาขา และทำแผนการผลิตครู 10 ปีล่วงหน้า การพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจะทำอย่างไร โรงเรียนที่มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน มีครู 5 คน มีเด็ก 15 คน มีผู้อำนวยการโรงเรียน จะทำยังไง ก็ต้องให้จบไปก่อน แล้ว ใหม่ก็พอแล้ว หลายคนก็บอก จะไปยุบหมด ทำไม่ได้ เด็กก็เกิดปัญหาหมด ย้ายคนไปเรียนที่โน้นที่นี่มันไม่ง่าย พ่อแม่ก็เป็นห่วงกังวล เพราะฉะนั้นวางระบบให้ได้ภายใน 6 ปี นะ ก็ควรจะจบได้แล้ว โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีคนเรียน คนเรียนน้อย มาก เป็นภาระ งบประมาณสูงมาก นะครับ แต่ที่ผ่านมาท่านก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะ เพียงแต่มันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(3) คือเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต – ดาวเทียมเพื่อการศึกษา ต้องปรับปรุงทั้งหมดนะครับให้เข้าถึงทุกโรงเรียน ทั่วประเทศ แม้จะอยู่ห่างไกล ภายในปี 2559 นี้ ทั้งนี้เพื่อจะให้การศึกษาของไทย มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มันเป็นการเริ่มต้น เพราะมันหยุดอยู่กับที่มานานแล้ว เพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นให้เร็ว มันอยู่ที่เราทุกคน ทั้งครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน รัฐบาล ข้าราชการ ต้องร่วมมือกัน วันนี้กระทรวงศึกษาธิการนะครับ หลายคนก็หาว่าไม่ได้ทำอะไร เขาทำไปหลายอย่างนะครับ มันถึงต้องมารวบขึ้นมาทำ แล้วก็สั่งแก้ไปก่อน แล้ววันหน้าก็กลับที่เก่า ก็คือมีการบริหารราชการปรกติอยู่แล้วนะครับ เราต้องมาดูหลายๆเรื่องด้วยกัน ถ้าเราไม่ใช่คำสั่งมาตรา 44 ในการแก้ปัญหา วันนี้ก็แก้ไม่ได้หรอกครับ มันหลายหน่วยงาน หลายกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่า ไปสั่งโน่น นี่ นั่นได้อย่างเดียว มันต้องฟังเขาสิ เรียกเขามาแล้วก็ฟัง ที่ผ่านมาไม่ต้องฟังใครนี่ ต่างคนต่างทำ แล้วก็ใช้แนวทาง “ประชารัฐ” เอาภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในระบบ และ นอกระบบ ทั้งระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา อาชีวะ กศน. การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นะครับการอ่านหนังสือสำคัญที่สุด อ่านให้ออกนะ ไม่ใช่เรียนจบประถมยังอ่านหนังสือไม่ออก อย่างนี้ใช้ไม่ได้ อย่างนี้จะเรียนมาทำไม นะ สร้างคนที่มีคุณภาพ และก็มีคุณธรรมด้วย รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีจิตสำนึกดี เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ที่มันเกี่ยวข้อง กับการศึกษาทั้งหมด

ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา