หน้าแรก ข่าวการศึกษา สมศ. ชวนประกว...

  สมศ. ชวนประกวด “คำคม คำโค้ด” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

  195
  0

  เนื่องด้วย สมศ. ได้มีการจัดโครงการ คำคม คำโค้ด  ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”  ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี งาม  และได้เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา และมัธยม มาร่วมสนุกประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ทั้งนี้ โครงการได้ขยายเวลา เปิดรับผลงานถึง 30 กันยายน 59 จึงขอนุญาตฝาก นักเรียนหรือคณะครูอาจารย์ที่สนใจได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้

  รายละเอียด

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมโครงการ คำคม คำโค๊ด  ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”  ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี งาม  เพียงเขียนคำคม ลงไปรษณียบัตรด้วยตัวบรรจงในรูปแบบอิสระ เช่น คำขวัญ คำนิยาม กลอน ฯลฯ ความยาวไม่เกิน 35 คำ บรรยายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์  โดยคุณภาพมองที่ความรู้ คุณธรรมพิจารณา คุณประโยชน์ต่อสังคม และคุณลักษณ์จากความเหมาะสมตามวิถีสังคมไทย

  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หมายเลข 0-2216-3955 หรือ www.onesqa.or.th

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-