ข่าวการศึกษา

ศธ.ขยายโครงการทำสื่อ 60 พรรษาพระเทพฯ เพิ่ม 1,000 ร.ร.เล็ก หลังนำร่องแล้วเด็กเรียนดีขึ้น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการดำเนิน โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ทรงมีพระราชดำรัสแสดงความเป็นห่วงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น มีครูย้ายบ่อย จนทำให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 อย่างไรก็ตาม สื่อชุดนี้จะมีครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6 และได้เริ่มทดลองใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว 40 โรง ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กดีขึ้น รวมถึง ยังทำให้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ดังนั้น จะขยายผลออกไปในโรงเรียนขนาดเล็กอีก 1,000 โรง

ที่มา : มติชน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : คณะทำงานทดลองการใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโรงเรียนนำร่องพื้นที่จังหวัดน่าน

โครงการจัดทำสื่อ-60-พรรษา-เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา