การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

227

p44081381326

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ ศธ 04006/ว1414 (สพป.)

ที่ ศธ 04006/ว1414 (สพม.)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=