วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017
หน้าแรก ด่วนที่สุด การขยายเวลาวงเงินจัดหาพัสดุไม่เกิน 500,000 สอบราคา 14034970_1089921037753391_4640563969892369234_n

14034970_1089921037753391_4640563969892369234_n

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-

ด่วนที่สุด การขยายเวลาวงเงินจัดหาพัสดุไม่เกิน 500,000 สอบราคา