ข่าวการศึกษา

ชงบอร์ดคุรุสภาเปิดช่อง วุฒิการศึกษาอื่น ขอใบอนุญาตบริหารได้

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ จะเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน โดยให้มีการทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษาต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาด้านการบริหารการศึกษา สามารถใช้คุณวุฒิดังกล่าวในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษาได้ กำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ต้องมีความรู้ในศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา และประเมินความรู้โดยวิธีการทดสอบความรู้ด้านการบริหารการศึกษา ที่สำคัญการแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้ จะเพิ่มประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ดังนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์สอน 10 ปี และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีประสบการณ์สอน 15 ปี
ที่มา : มติชนออนไลน์ 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา