ข่าวการศึกษา

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ” รับสมัคร 5-20 สิงหาคม 59

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

กติกาการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ”

ใบสมัครการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง2

โรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งใบสมัครและ ผลงาน (DEMO) มาที่ info.music.obec@gmail.com ภำยในวันที่  5-20 สิงหาคม 59 ดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์ด้านบนเลยครับ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา