มาแล้วครับ ปฏิทินและตารางสอบ O-NET 2559 โดยจะทำการสอบในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนเดิม
ศึกษาตารางสอบแล้วก็เตรียมตัว เตรียมพร้อมกันนะครับ
12345678

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=