ข่าวการศึกษา

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน (จ้างครูเกษียณ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2884 เรื่อง การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน โดยทำการจ้างครูที่เกษียณอายุราชไปแล้ว ที่มีความรู้ความสามรถและมิจิตวิญญาณความเป็นครู โดยรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวนี้

ไฟล์รายละเอียด : http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11469077685.pdf

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา