วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017
หน้าแรก นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60 นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60

นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60

นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-