วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017
หน้าแรก สำนวนคำสุภาษิต ที่รวบรวมไว้ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแผ่นเดียวกัน 203239u6569mmddbzm9wmz

203239u6569mmddbzm9wmz

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-