ข่าวการศึกษา

สพฐ.ขยายผลหลักสูตรโตไปไม่โกง

ศธ.จับมือ นิด้า ขยายผลหลักสูตรโตไปไม่โกง ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เตรียมคัดเลือกครูรุ่นใหม่เข้าอบรมเป็นครูแกนนำ เพื่อไปต่อยอดในโรงเรียน โดยสอดแทรกหลักสูตรในชั่วโมงสอนวิชาอื่นๆ และกิจกรรมลดเวลาเรียน

เมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะทำงานหลักสูตรโตไปไม่โกง ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เสนอให้นำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลังจากที่ได้นำร่องในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)ไปแล้ว ซึ่ง สพฐ.ได้รับที่จะนำไปดำเนินการต่อ โดยหลังจากนี้จะไปคัดเลือกครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไป ไม่โกง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ที่นิด้า โดยครูที่จะคัดเข้าร่วมโครงการนั้นจะ เน้นครูใหม่ที่เพิ่งบรรจุเข้าเป็นข้าราการไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากครูกลุ่มนี้ถือเป็นครูรุ่นใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

“เมื่อครูได้รับการอบรมแล้วจะกลับไปเผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรดังกล่าวให้แก่ครูคนอื่น ๆ พร้อมนำหลักสูตรนี้ไปสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอน หรือ ช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็ก ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปิดรับสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เกิดค่านิยมที่ดี เล็งเห็นโทษของการทุจริตคอรัปชัน และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักผิดชอบชั่วดี เช่น อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า ค่านิยมที่กล่าวว่า คนรวย คือ คนดีไม่ถูกต้อง เพราะคนดีไม่จำเป็นต้องรวย ขณะที่คนรวยอาจรวยมาจากการทุจริตก็ได้”รองปลัด ศธ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ เขื่อว่าการนำหลักสูตรไปขยายผลสู่การปฎิบัติในทุกโรงเรียนนั้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสามารถขจัดปัญหาการรับจ้างเรียน หรือ ทุจริตการสอบได้ในอนาคต.

ที่มา: เดลินิวส์ 13 มิ.ย. 2559 (http://www.dailynews.co.th/education/502216)

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา