แบบฝึกเลขคณิต...

แบบฝึกเลขคณิตคิดในใจ

6203
0

แบบฝึกเลขคณิตคิดในใจ
เอาไว้ให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
ผ่านโจทย์ปัญหาง่ายๆ มีช่องใส่คะแนน และช่องบันทึกเวลา

230805jmqwhwghshfqnq3q

ดาวน์โหลด : เลขคณิตคิดในใจ

- แสดงความคิดเห็น -