ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดสพฐ.

2757

ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพื้นฐาน

ว5/2559

รายละเอียดทั้งหมด : ว5/2559

หนังสือที่เกี่ยวข้อง : ว16/2558

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=