หนังสืออ่านนอกเวลา ขอแม่ให้ลูกนก

2628

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้เผยแพร่หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องง ขอแม่ให้ลูกนก ส่งเสริมการอ่าน และยังสอนคุณธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้แก่เด็กๆด้วย ลองโหลดไปให้เด็กๆอ่านดูจ้า…

img31โหลด : ขอแม่ให้ลูกนก

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=