ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2560

4049
ครูดีในดวงใจ

โครงการ”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
เรื่อง: โครงการ”ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๐
ท่านใดสนใจก็เตรียมข้อมูลส่งกันเลยนะครับ

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=