วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017
หน้าแรก ย้อนอดีต…แก้ว กล้า เป็นหนังสือฝึกอ่านให้นักเรียน แก้วกล้า หมาดำ

แก้วกล้า หมาดำ

แก้วกล้า หมาดำ

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-