ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

12832
STEM

เบื้องหลัง(ตัวอย่าง)การออกแบบกิจกรรม STEM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=