โหลดคู่มือบริ...

โหลดคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1727
0

ปีที่แล้วหลายโรงเรียนอาจจะยังไม่สนใจคู่มือชุดนี้ พอมาปีนี้หลายโรงเรียนสมัครใจ หรืออาจจะโดนขอความร่วมมือแกมบังคับให้เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เลยยังไม่ทราบว่าจะหาคู่มือและแนวทางได้จากที่ไหน คู่มือชุดนี้จัดทำขึ้นโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่างครับ

๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๒. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๔. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : แนวทางการจัดกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก อจท.

- แสดงความคิดเห็น -