คลิปย้อนหลัง “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

1535
คลิปย้อนหลัง

คลิปย้อนหลัง “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตรายการ

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=