คลิปย้อนหลัง ...

    คลิปย้อนหลัง “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

    1514
    0

    คลิปย้อนหลัง “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตรายการ

    - แสดงความคิดเห็น -