เอกสารประกอบการประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

11623

S__34324631

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ครู มีภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้ารับฟังนโยบายร่วมกันทั้งประเทศ  ในงานประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ในการนี้ จึงได้มีเผยแพร่เอกสาร ที่จะใช้ในการประชุมในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดหลายส่วน หลายหน้า ที่น่าสนใจ เชิญโหลดไปอ่านได้เลย

123

โหลดเอกสาร : นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=