เอกสารประกอบก...

  เอกสารประกอบการประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

  11207
  0

  S__34324631

  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ครู มีภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้ารับฟังนโยบายร่วมกันทั้งประเทศ  ในงานประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ในการนี้ จึงได้มีเผยแพร่เอกสาร ที่จะใช้ในการประชุมในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดหลายส่วน หลายหน้า ที่น่าสนใจ เชิญโหลดไปอ่านได้เลย

  123

  โหลดเอกสาร : นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

  - แสดงความคิดเห็น -