วันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2017
หน้าแรก สพฐ.แจ้ง5ขั้นตอน ‘ซ้ำชั้น’ ร.ร.ทั่วปท. เกรดต่ำ-อ่าน-เขียน-คิดเลขไม่ได้ ให้เรียนซ้ำ ให้เรียนซ้ำชั้น

ให้เรียนซ้ำชั้น

ให้เรียนซ้ำชั้น

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-