สื่อการสอน

คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน

ไฟล์จากสถาบันภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อราชบัณฑิตยสถานจะใช้ในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำนี้ คุณครูสามารถใช้ฝึกการสะกดคำได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูในโอกาส ต่อไป  ขอให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนตามอัธยาศัย

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา