คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน

6308
คู่มือการพูดสะกดคำ
ไฟล์จากสถาบันภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อราชบัณฑิตยสถานจะใช้ในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำนี้ คุณครูสามารถใช้ฝึกการสะกดคำได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูในโอกาส ต่อไป  ขอให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนตามอัธยาศัย

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=