ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

5942

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1857  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เชิญเข้าร่วมประชุมงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”  ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคมนี้
cats

ลิ้งค์หนังสือราชการ : http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11462518157.pdf

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=