สทศ.เปิดรับสม...

  สทศ.เปิดรับสมัครสอบGAT/PATครั้งที่2/2558

  104
  0

  29 ธ.ค.57 นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.เตรียมเปิดสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ดังนี้

  เปิดรับสมัคร วันที่ 5 – 27 ม.ค.58

  แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร วันที่ 5 – 29 ม.ค.58
  ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 9 ก.พ.58
  กำหนดสอบ วันที่ 7 – 10 มี.ค.58
  ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เม.ย.58
   
  ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ตรวจสอบกำหนดการรับสมัครสอบและชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ.

  - แสดงความคิดเห็น -