วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017
หน้าแรก ศธ.มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 1851

1851

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-