ข่าวการศึกษา

ข่าวดีรับสงกรานต์! ศธ.เผยผลสำรวจครูไทย “รวย..ทรัพย์สิน” มีมูลค่ามากกว่า “หนี้”

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ได้เสนอข้อมูลรายงานการสำรวจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ศธ.พิจารณาในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยข้อมูลประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย และหนี้สินที่มีอยู่ปัจจุบัน ในกลุ่มตัวอย่าง 5,312 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเป็นข้าราชการครู ค.ศ.3/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีบ้านพักของตนเอง มีผู้ที่ต้องอุปการะดูแล มีรายรับพอๆ กับรายจ่าย มีการออมแต่ก็มีหนี้สิน มีอาชีพเสริมอื่นๆ มีบัตรเครดิต เป็นต้น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องกู้เงิน ทางกลุ่มตัวอย่างจะกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นอันดับแรก วงเงินกู้เฉลี่ย 1,340,459 บาท รองลงมา กู้กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน วงเงินกู้เฉลี่ย 1,001,409 บาท และกู้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) คือ กองทุนการฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) วงเงินกู้เฉลี่ย 1,196,268 บาท เพื่อใช้หมุนเวียนในครอบครัวมากที่สุด รองลงมา ซื้อที่อยู่อาศัย

“หากเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สิน กลุ่มตัวอย่างจะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน และคาดว่าหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะชำระหนี้ได้หมดก่อนเกษียณอายุราชการ ในส่วนของทรัพย์สิน หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างจะมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน บ้าน ที่จะทำให้มีรายได้ในอนาคต” นพ.กำจรกล่าว

ที่มา : มติชน

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก
Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา