ข่าวการศึกษา

ยันกรธ.ต้องการให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

1 เม.ย. 59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวถึงข้อวิจารณ์เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐด้านการศึกษาว่า ในมาตรา 54 ของร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ ที่บัญญัติว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็นเวลา12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจรถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย และสายอาชีพ โดยย้ำว่าถ้าหากรัฐจะจัดการศึกษาแก่นักเรียนระดับม.ปลาย และสายอาชีพ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ก็ไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว เป็นเวลา 15 ปี แต่ กรธ.ต้องการให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษา เพราะมีฐานคิดว่าเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มด้อยโอกาส ควรได้รับการศึกษา และจะเป็นการแก้ปัญหาสังคม เนื่องจากประชาชนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
นอกจากนี้ นายอุดม ยังแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานของ กรธ.ว่า ขณะนี้กำลังสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรี ภายใน15 วัน หรือ ภายในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งกรธ.ต้องการทำสรุปสาระสำคัญ 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นคำอธิบายโดยย่อ เผยแพร่ในเว็บไซต์ และกำลังปรับเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนฉบับที่สอง คำอธิบายลักษณะเป็นภาพประกอบ ที่จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง แนบไปกับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ กรธ.เตรียมเเผนเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับทราบ แต่อาจขัดกับกฎหมายการจัดทำประชามติ จึงได้ชะลอการจัดทำแผนดังกล่าวไว้ก่อน
ที่มา : แนวหน้า

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา