แจกคู่มือการสอนและหนังสืออ่าน 10 นาทีภาษาอังกฤษ

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้เผยแพร่ หนังสืออ่าน 10 นาทีภาษาอังกฤษ พร้อมคู่มือครู คู่มือชั้นประถมศึกษา คู่มือระดับมัธยมศึกษา พร้อมสื่อตกแต่งมุมหนังสือและชั้นเรียน เยอะมาก เข้าไปดาวน์โหลดในหน้าเว็บไซต์ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น พร้อมชมวิดีโอสาธิตการสอนได้เลย

cats
cats

ไปหน้าดาวน์โหลด

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=