ข่าวการศึกษา

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

12345ลิ้งไฟล์ตรง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/1.PDF
หน้าประกาศ : http://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.php?type=%E0%B8%872

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา